අකුරුසර වැයෙන්නට ඇරඹුම

TextPad_icon_72@2x

සොබා සිරි                  මනහර
දිව නෙතු පිනයි           හැමවර
ඇරඹුමට                  අකුරුසර
දෙන්න සැමගෙන්ම       අවසර

Advertisements

One thought on “අකුරුසර වැයෙන්නට ඇරඹුම

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )