තුටු පඬුර මදි වූ කළ……..

download

දින සති විලාසෙන්
මාසයක් පුරාවට
ගත රුහිරු දහදිය
දිය කරමින්
ශේෂ වූ තුටු පඬුර
සුරතට දරාගෙන
කල්පනා කළෙමි
ලබා ගත් ණය මුදල්
පියවා ලන්නට
තවත් කොපමණ
මුදලක්
අවැසිද කියා………..

Advertisements

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )